Άδεια Εγκατάστασης βιοτεχνίας επεξεργασίας, χάρτου με την επωνυμία « “SILK” ΒΕΝΕΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ & ΣΙΑ ΟΕ.» των Ν.3982/2011 και 3325/2005

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 χορηγεί άδεια εγκατάστασης βιοτεχνίας επεξεργασίας, χάρτου με την επωνυμία « “SILK” ΒΕΝΕΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ & ΣΙΑ ΟΕ.». Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο