Άδεια Εγκατάστασης Βιομηχανίας Παραγωγής – Επεξεργασίας Και Τυποποίησης Σιγαρέτων Της Εταιρείας “G.P. Tobaccos – με διακριτικό Τιτλο “G.P.Tobaccos Α.Ε.”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.3982/2011 και Ν. 3325/2005 χορηγεί άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών στην βιομηχανία παραγωγής – επεξεργασίας και τυποποίησης σιγαρέτων της εταιρείας «G.P.TOBACCOS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» μεδιακριτικό τίτλο «G.P. TOBACCOS Α.Ε.».Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε