Άδεια εγκατάστασης της βιομηχανίας αποθήκευσης και εμπορίας σιδήρου και επεξεργασίας – μορφοποίησης χαλύβδινων ρολών της εταιρείας “ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 και Ν.3325/2005 ανακοινώνει την Άδεια εγκατάστασης της βιομηχανίας αποθήκευσης και εμπορίας σιδήρου και επεξεργασίας – μορφοποίησης χαλύβδινων ρολών για παραγωγή λαμαρινών, κοιλοδοκών, σωλήνων κατασκευών και στραντζαριστών της εταιρείας  “ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.” Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε