Άδεια Εγκατάστασης της Μονάδας Κατασκευής Μηχανημάτων Βαρέως Τύπου της εταιρείας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 και Ν. 3325/2005 ανακοινώνει την Άδεια εγκατάστασης της Μονάδας Κατασκευής Μηχανημάτων Βαρέως Τύπου της
εταιρείας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε