Άδεια Εγκατάστασης στο ΜΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟ της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΙΞΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 χορηγεί άδεια εγκατάστασης στο ΜΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟ της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΙΞΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.”.  Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353400

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό αρχείo

Σχολιάστε