Άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία με την επωνυμία “Παναγιώτης Δήμου-Ελένη Πλέσσα Ο.Ε. Ελαιοτριβείο” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία με την επωνυμία “Παναγιώτης Δήμου-Ελένη Πλέσσα Ο.Ε. Ελαιοτριβείο”.  Πληροφορίες κ. Δ. Μπουτσιούκης τηλ 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε