Άδεια εγκατάστασης στη μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης βιοκαυσίμων της εταιρείας “AGROENERGY ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια εγκατάστασης στη μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης βιοκαυσίμων της εταιρείας “AGROENERGY ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.”. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ. 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε