Άδεια εγκατάστασης σε δραστηριότητα αποθήκευσης φιαλών υγραερίου ιδιοκτησίας Αθανασίου Σταματονικολού μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας υγραερίου 4.000 κιλών σύμφωνα με το Ν.3982/2011.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης σε δραστηριότητα αποθήκευσης φιαλών υγραερίου ιδιοκτησίας “Αθανασίου Σταματονικολού” μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας υγραερίου 4.000 κιλών. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410 και κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο   

Σχολιάστε