Άδεια Εγκατάστασης Μονάδας Παραγωγής Στερεών Καυσίμων από Ξύλο και Βιομάζα (pellets) στον “Γεώργιο Πατερίτσα” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης Μονάδας Παραγωγής Στερεών Καυσίμων από Ξύλο και Βιομάζα (pellets) στον “Γεώργιο Πατερίτσα”. Πληροφορίες κ. Δ. Γιαννάκος τηλ: 2221353409.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε