ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑΕΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης μονάδας παραγωγής πρωτοτύπων εξαρτημάτων και μηχανημάτων για χρήση σε Ναυπηγεία και βιομηχανίες της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΕΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Ε”. Πληροφορίες κ. I. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε