Άδεια Εγκατάστασης Μονάδας Κατασκευής – Επισκευής και Συντήρησης Διχτυών της εταιρείας «HELNET – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 και Ν. 3325/2005 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης Μονάδας Κατασκευής – Επισκευής και Συντήρησης  Διχτυών της εταιρείας «HELNET – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε». Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε