Άδεια Εγκατάστασης λόγω μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης – εκσυγχρονισμού και αλλαγή επωνυμίας της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.” με δ.τ. “GEO SOL HELLAS” σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης λόγω μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης – εκσυγχρονισμού και αλλαγή επωνυμίας της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.” με δ.τ. “GEO SOL HELLAS”. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίτζογλου τηλ: 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε