Άδεια Εγκατάστασης Λόγω Κτηριακής Επέκτασης Βιοτεχνίας Μεταλλικών Κατασκευών Από Αλουμίνιο Και Σίδηρο Ιδιοκτησίας “ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης Λόγω Κτηριακής Επέκτασης Βιοτεχνίας Μεταλλικών Κατασκευών Από Αλουμίνιο και Σίδηρο Ιδιοκτησίας “ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ” Πληροφορίες κ. Δ.Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε