Άδεια εγκατάστασης λόγω Κτιριακής Επέκτασης των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της εταιρείας «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Άδεια εγκατάστασης λόγω Κτιριακής Επέκτασης των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της εταιρείας   «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011.

Θέση: «Βρυσάκια»       ∆.Ε.: Ψαχνών       ∆ήµος:  ∆ιρφύων – Μεσσαπίων        Νοµός: Εύβοιας

Εκπρόσωποi : ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

                      ΖΕΡΕΦΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επιβλέπων : ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ

Πληροφορίες : ∆. Μανώλης Τηλέφωνο : 2221353402 FAX : 2221353451

e-mai: manolis.d@evia.pste.gov.gr

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε