Άδεια εγκατάστασης κτιριακής & μηχανολογικής επέκτασης–εκσυγχρονισμού βιοτεχνίας ανακύκλωσης αποβλήτων της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Άδεια εγκατάστασης κτιριακής & μηχανολογικής επέκτασης – εκσυγχρονισμού βιοτεχνίας μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», που βρίσκεται θέση: «Γεφυράκι – Βρύσες» Δ.Δ.: Αυλίδα Δήμος: Χαλκιδέων Νομός: Εύβοιας

 

Πληροφορίες: ∆.Γιαννάκος

 

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

 

 Τηλ: 2221353409     Fax: 2221036041

 

e-mail : giannakos@naevias.gr

 

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

 

Σχολιάστε