Άδεια εγκατάστασης για χώρο υποδοχής κινητών μονάδων – μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις με φορέα εκμετάλλευσης τον ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

«Άδεια εγκατάστασης για χώρο υποδοχής κινητών μονάδων – μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις με φορέα εκμετάλλευσης τον ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ»  στη Θέση : ‘Φυγόνδρα’ Δ.Ε.: Αμαρυνθίων Δήμος : Ερέτριας Π.Ε : Εύβοιας

 Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

τηλ: 2221-3-53403 Fax: 2221-3-53451

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο


Σχολιάστε