Άδεια εγκατάστασης για μονάδα παραγωγής παρασκευασμένων ζωοτροφών και παρασκευασμένων ιχθυοτροφών με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ΦΕΙΔΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με δ.τ. ΦΕΙΔΩ Α.Ε.

Άδεια εγκατάστασης για μονάδα παραγωγής παρασκευασμένων ζωοτροφών και παρασκευασμένων ιχθυοτροφών με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ΦΕΙΔΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με δ.τ. ΦΕΙΔΩ Α.Ε., στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος’, Τ.Κ. : Καθενών, Δ.Ε.: Διρφύων, Δήμος : Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε : Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)

Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου

τηλ: 2221-3-53403 FAX: 2221-3-53451

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο


Σχολιάστε