Άδεια εγκατάστασης για μονάδα παραγωγής και ανασυσκευασίας λιπασμάτων με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία A.G.K. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με δ.τ. A.G.K I.K.E.

Άδεια εγκατάστασης για μονάδα παραγωγής και ανασυσκευασίας λιπασμάτων με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία A.G.K. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με δ.τ. A.G.K I.K.E., που βρίσκεται στη Θέση : ‘Βρύση ή Καραούλι’ Δ.Κ. : Βαθέος Δ.Ε.: Αυλίδος Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε : Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)

Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

τηλ: 2221-3-53403 FAX: 2221-3-53451

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε