Άδεια εγκατάστασης για μηχανολογική και κτιριακή επέκταση στη μονάδα συσκευασίας νωπών αλιευμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων υποστήριξης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας « ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» των Ν.3982/2011 και 3325/2005

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 χορηγεί άδεια εγκατάστασης για μηχανολογική και κτιριακή επέκταση στη μονάδα συσκευασίας νωπών αλιευμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων υποστήριξης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας « ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» των Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε