Άδεια Εγκατάστασης για Κτιριακή – Μηχανολογική επέκταση της εταιρείας «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.»

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 και Ν. 3325/2005 ανακοινώνει την Άδεια εγκατάστασης για Κτιριακή – Μηχανολογική επέκταση της βιοτεχνίας συσκευασίας νωπών αγροτικών προϊόντων και θαλάμων συντήρησης της εταιρείας «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.». Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο