Άδεια εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση ελαιοτριβείου, συσκευαστηρίου – αποθήκης ζωοτροφών και σιλό δημητριακών με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ Ο.Ε.

Άδεια εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση ελαιοτριβείου, συσκευαστηρίου – αποθήκης ζωοτροφών και σιλό δημητριακών με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ Ο.Ε, που βρίσκεται στη Θέση : Καστέλλας Δ.Ε.: Μεσσαπίων Δήμος : Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε : Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)

Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

τηλ: 2221-3-53403 FAX: 2221-3-53451

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε