Άδεια εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής πλαστικών προϊόντων συσκευασίας από διογκωμένη πολυστερίνη, στην Δημ. Ενότητα Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας

Άδεια εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής πλαστικών προϊόντων συσκευασίας από διογκωμένη πολυστερίνη, στην Δημ. Ενότητα Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας