Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον ΜΠΟΥΡΛΕΤΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ Ν.3054/2002(ΦΕΚ230Α΄) & Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143Α΄)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.3054/2002(ΦΕΚ230Α΄) & Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143Α΄) χορηγεί άδεια ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ στον Mπουρλετό Ευστάθιο. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε