Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Ανανέωση) στον ΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Γαβριήλ με έδρα την Χαλκίδα οδός ¨Ληλαντίων 120¨ Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε Εύβοιας, χωρίς αποθηκευτικούς Χώρους

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Ανανέωση) στον ΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
του Γαβριήλ με έδρα την Χαλκίδα οδός ¨Ληλαντίων 120¨ Δήμου Χαλκιδέων, χωρίς αποθηκευτικούς Χώρους. Πληροφορίες κ. Γερογιάννης Ι.τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε