Π.Ε.Φθιώτιδας: Ανακοίνωση υπ.αριθμ. 4/2020 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

ΨΩ5Δ7ΛΗ-4ΗΖ(1)

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 8/8/2020 έως και 12/8/2020

 

 

Σχολιάστε