9η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (23-10-2020)

9η Πρόσκληση Π.Σ. 

9η Πρόσκληση (Συνεχιζόμενη) Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 9ης συνεχιζόμενης τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 228_2020 Ρ6ΛΕ7ΛΗ-ΕΟΥ Συζήτηση για τη δικαστική απόφαση σχετικά με τη Χρυσή Αυγή.
ΑΠΟΦΑΣΗ 229_2020 ΩΤ1Φ7ΛΗ-ΙΒ2 Απόφαση χρονικής παράτασης της συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 230_2020 Ψ2ΖΦ7ΛΗ-Ψ79 Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 231_2020 ΨΑΩΜ7ΛΗ-ΧΥΝ Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 232_2020 67Λ67ΛΗ-ΠΘ5 Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 233_2020 6ΚΜΞ7ΛΗ-ΔΕΔ Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 234_2020 ΨΝΑ97ΛΗ-ΩΥΓ Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Βοιωτίας έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 235_2020 63ΤΨ7ΛΗ-Ζ9Δ Απόφαση διακοπής της συνεδρίασης

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 236_2020 ΨΟΞΑ7ΛΗ-Υ92 Απόφαση εισαγωγής προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 237_2020 6ΘΔΙ7ΛΗ-8Α0 Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
ΑΠΟΦΑΣΗ 238_2020 ΩΞΚΘ7ΛΗ-ΠΒ1 Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 239_2020 6ΤΒΡ7ΛΗ-ΟΙ4 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 240_2020 ΨΘΒ57ΛΗ-ΠΣΨ

Τροποποίηση της με αριθμ. 53/2020 της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου 2020 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Γ637ΛΗ-ΖΔΡ) ως προς τα κάτωθι:

1) Αντικατάσταση των οριζόμενων μελών της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης με τον ορισμό νέων μελών

2) Ορισμός νέου εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Πρόεδρο στην Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου όπως αυτή συστάθηκε με την Απόφαση ΠΣ 319/2018

για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς» και αναπληρωτή του.

ΑΠΟΦΑΣΗ 241_2020 ΨΦΗΘ7ΛΗ-74Ι Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 242_2020 ΨΞ4Β7ΛΗ-ΘΡΥ «Επαναφορά πρότασης για το μαρτυρικό Δίστομο».
ΑΠΟΦΑΣΗ 243_2020 ΩΦΠΠ7ΛΗ-ΧΕΔ

«Στήριξη της αίτησης αναφοράς του Δήμου Δωρίδος στην ΕΕ και στο ΕΚ

  • Λειτουργία του φράγματος και της τεχνητής λίμνης του Μόρνου.

  • Αντισταθμικά Οφέλη στον Δήμο Δωρίδος.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 244_2020 6Ε4Ε7ΛΗ-8ΙΨ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ».