9η Συνεδρίαση 2022 – (02-12-2022)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 02.12.2022)

Ορθή Επανάληψη- Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 02.12.2022)

Πρακτικό και αποφάσεις Συνεδρίασης της 02.12.2022