Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Δεκεμβρίου 2013 αριθμός πρακτικού 38 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο