8η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-09-2020)

8η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Π.Σ.

Ορθή Επανάληψη  Πίνακα θεμάτων -αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Π.Σ. 2020

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 200_2020 ΩΩΨΣ7ΛΗ-ΔΑ7 Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά», με θέμα «Εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης και προσωπικού για την συνολική συμμετοχή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΠΑμεΑ)»
ΑΠΟΦΑΣΗ 201_2020 6Γ1Π7ΛΗ-62Ε Παράταση Χρονικής Διάρκειας της Συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 202_2020 6ΛΛΤ7ΛΗ-ΑΞΟ Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 203_2020 ΨΡΤΟ7ΛΗ-ΡΟΘ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με κάλυψη της δαπάνης από Κ.Α.Π., έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 204_2020 6ΡΨΝ7ΛΗ-9ΧΡ Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2021, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 205_2020 Ω6707ΛΗ-8ΚΔ Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος– Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-21».
ΑΠΟΦΑΣΗ 206_2020 ΩΔΔ27ΛΗ-ΡΞ2 Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 03).
ΑΠΟΦΑΣΗ 207_2020 68ΘΗ7ΛΗ-7ΔΔ Εισήγηση για κάλυψη δαπανών από το έργο με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία «Θάλεια») που έπληξαν το Νομό Εύβοιας στις 08 & 09 Αυγούστου 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 208_2020 9ΨΗΗ7ΛΗ-ΔΩΖ Πρόταση αύξησης εγκεκριμένου προϋπολογισμού και τροποποίησης υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 566 : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» με Κ.Α. 2014ΕΠ56600011.
ΑΠΟΦΑΣΗ 209_2020 ΩΓΧ97ΛΗ-Α22 Πρόταση ένταξης για χρηματοδότηση νέων έργων στη ΣΑΕΠ 866 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία «Θάλεια») που έπληξαν το Νομό Εύβοιας στις 08 & 09 Αυγούστου 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 210_2020 Ω6Σ97ΛΗ-ΥΩΣ Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 211_2020 ΨΙΟΗ7ΛΗ-ΦΟΟ Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2020 (τροπ. 04.)
ΑΠΟΦΑΣΗ 212_2020 ΨΚΔΣ7ΛΗ-2Ι2 Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 213_2020 ΩΥΟΑ7ΛΗ-ΟΙ3 Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας).
ΑΠΟΦΑΣΗ 214_2020 ΩΘΙΠ7ΛΗ-9ΓΠ Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 056/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020 .
ΑΠΟΦΑΣΗ 215_2020 9Ψ6Λ7ΛΗ-3ΕΦ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600017 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 216_2020 Ω9607ΛΗ-ΕΩ9 Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600026 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 217_2020 ΨΤ1Κ7ΛΗ-Κ4Τ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 218_2020 6ΛΨΑ7ΛΗ-ΟΡΒ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 219_2020 6ΣΤΓ7ΛΗ-ΗΓ0 Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 220_2020 6ΥΔΦ7ΛΗ-ΡΦΗ 5η τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 221_2020 ΨΕΝ57ΛΗ-ΠΑ3 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Β’ τρίμηνο 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 222_2020 6ΑΑΗ7ΛΗ-ΒΦΕ Έκτακτη Εισφορά στο Δίκτυο Δελφών .
ΑΠΟΦΑΣΗ 223_2020 64ΙΔ7ΛΗ-ΓΨΔ Τροποποίηση της αριθμ. 242/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς».
ΑΠΟΦΑΣΗ 224_2020 9Ρ9Ν7ΛΗ-ΩΝΘ Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 225_2020 Ω78Ι7ΛΗ-ΙΡΓ Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 12η Τακτική Γεν. Συνέλευση Μετόχων της Ευβοϊκής Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
ΑΠΟΦΑΣΗ 226_2020 Ψ7797ΛΗ-Λ78 Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης στο πλαίσιο του προγράμματος Fabulos του Δήμου Λαμιέων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 227_2020 6Λ767ΛΗ-Ι9Φ «Εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης και προσωπικού για την συνολική συμμετοχή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΠΑμεΑ)»