7η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (26-08-2020)

7η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 7ης συνεδρίασης Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 199_2020    ΨΖ2Π7ΛΗ-ΑΕΒ Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.