Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό επτά (7) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου «Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Προκήρυξη

Σχολιάστε