6η Συνεδρίαση 2023 – (21-11-2023)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 21-11-2023)