6η Συνεδρίαση 2022 – (18- 07-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 18-07-2022)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 18-07-2022

Ορθή Επανάληψη ως προς το 23ο θέμα – Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 18-07-2022