6 προτάσεις για ιδιωτικές επενδύσεις στην 3η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος LEADER

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε.) μετά τη διενέργεια της  3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δράσεων του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Νομό Φωκίδας, η οποία ολοκληρώθηκε την 14/10/2013, ενημερώνει ότι υποβλήθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο