Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 18ης Μαΐου 2015

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον σχετικό Πίνακα

Αποφάσεις της 6ης συνεδρίασης (Τακτικής)

Σχολιάστε