ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 6/12/2012 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001-2008 ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”

Συμπληρωματικά στοιχεία Παράρτημα 1-Τεχνικές προδιαγραφές

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε