Π.Ε. Φωκίδας: 6 επενδυτικές προτάσεις προϋπ. 1.536.915€ εγκρίθηκαν στην 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER

Την ένταξη 6 επενδυτικών προτάσεων του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. εισηγήθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (Ε.Δ.Π.).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε