5η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 07-08-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

171_2019 ΨΙΞΧ7ΛΗ-ΗΑΦ

Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Υποβολή σχεδίου απόφασης για την τροποποίηση του Κλεισθένη, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την Παράταξη « Η Στερεά σε Νέα Τροχιά- Βαγγέλης Αποστόλου».

172_2019 689Σ7ΛΗ-Ψ60

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος– Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά το σχολικό έτος 2019-20

173_2019 9Ε5Α7ΛΗ-49Λ

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 11η Τακτική Γεν. Συνέλευση Μετόχων της Ευβοϊκής Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

174_2019 97Ζ67ΛΗ-47Ι

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF.

175_2019 66Β77ΛΗ-ΡΨ6

Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 04)

176_2019 ΨΗΞΙ7ΛΗ-ΣΑ8

Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.02) έτους 2019

177_2019 ΩΝΚΦ7ΛΗ-Σ5Λ

Έγκριση 2ης τροποποίησης (τροπ. 02) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019

178_2019 ΩΡΕΓ7ΛΗ-2Σ8.

Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2019

179_2019 ΨΤ9Κ7ΛΗ-ΜΑ6

Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019 (τροπ. 03)

180_2019 ΩΩ027ΛΗ-ΚΦ5

Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ έργων στην ΣΑΜΠ066 έτους 2019 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

181_2019 62Υ77ΛΗ-ΥΔΓ.

Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ066 και ΕΠ766 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

182_2019 Ω9ΟΑ7ΛΗ-Θ07

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

183_2019 ΩΜΩΓ7ΛΗ-ΥΣΕ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

184_2019 7ΧΤ67ΛΗ-ΓΞΨ-1

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

185_2019 ΩΛΓΚ7ΛΗ-19Κ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

186_2019 Ψ1457ΛΗ-ΕΨ0

Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση τίτλου του ενάριθμου 2016ΕΠ56600011 “ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)” της ΣΑΕΠ566

187_2019 654Ι7ΛΗ-1ΔΥ

1. Ανάκληση της αριθμ. 295/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Αρχαιομετρική και Περιβαλλοντική μελέτη της ανασκαφικής έρευνας στο Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι Δεσφίνας 2018-2019»’’, και ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

188_2019 Ψ2ΟΛ7ΛΗ-ΖΕΓ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΤΕΧΝΙΚΑ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ (Β΄ φάση)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

189_2019 6ΞΩ37ΛΗ-ΦΞΚ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: “ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ”, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

190_2019 6ΓΟΘ7ΛΗ-ΛΡ5

Έγκριση τροποποίησης – χορήγησης παράτασης προθεσμίας της από 19-12-2016 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” και ΚΕ 2016ΕΠ06600009

191_2019 9ΛΤΙ7ΛΗ-570

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης, για την υλοποίηση της πράξης: ” ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ “, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

192_2019 6ΘΥΝ7ΛΗ-ΜΚ3

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας και του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Περιβολίων, για την υλοποίηση

της πράξης: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για

την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

193_2019 ΩΤΣΧ7ΛΗ-Θ6Ρ

Έγκριση Τροποποίησης της αριθμ 273/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

194_2019 ΩΞΜΛ7ΛΗ-ΥΚΔ

Έγκριση σύναψης και αποδοχής όρων (ορθή επανάληψη) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Λοκρων για την υλοποίηση του εργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29/09/2018 & 05-10-2018” σύμφωνα με το σκεπτικό του διατακτικού 629/2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί σχεδίου που υποβλήθηκε

195_2019 ΨΞΠΛ7ΛΗ-ΘΤΗ

Λήψη απόφασης για ανάθεση της άσκησης της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Νομικό Πρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αναδοχή της Περιφέρειας του αναλογούντος μέρους των οφειλών της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.» μετά τη λύση και θέση σε εκκαθάριση της εν λόγω εταιρείας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 109 παρ. 9 εδ. β΄ και γ’ του Ν. 3852/2010.

196_2019 6Π0Λ7ΛΗ-ΓΗΚ

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

197_2019 Ω2ΔΟ7ΛΗ-Α3Δ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το B’ τρίμηνο 2019.

198_2019 9ΞΑΥ7ΛΗ-ΧΨ9

Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.