5η Συνεδρίαση (Ειδική Δημόσια) Π.Σ. 2021(14-4-2021)

5η Πρόσκληση (Ειδική Δημόσια) Π.Σ.2021

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης (Ειδικής Δημόσιας) Π.Σ. 2021

Απόσπασμα απο το Πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης (Ειδικής Δημόσιας) της 14ης Απριλίου 2021 του Π.Σ. – Αριθμός Απόφασης 49/2021

Σχολιάστε