5ο ∆ελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας(Π.Ε) Φθιώτιδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο