Π.Ε.Βοιωτίας:Ορθή Επανάληψη- Πρόσκληση για εξετάσεις πρακτικού μέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 8ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας (8.2 και 8.5).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ β 2018-1

Σχολιάστε