4η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021(02-04-2021)

4η Πρόσκληση Π.Σ.

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης 4ης Τακτικής  Συνεδρίασης Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Π.Σ. 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2021 Ω1ΣΝ7ΛΗ-ΓΥΗ Απόφαση εισαγωγής τεσσάρων προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2021 6ΝΥΠ7ΛΗ-Λ6Ξ Απόφαση εισαγωγής δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2021 ΨΕΜΩ7ΛΗ-ΠΙΦ Ενημέρωση για το «Ράλι ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ » (Rally Acropolis) και λήψη απόφασης για αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος διεξαγωγής του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 30 _2021 6ΔΘΟ7ΛΗ-Φ9Θ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600017 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2021 6ΗΟ17ΛΗ-7ΡΓ Απόφαση πρόταξης 9ου θέματος ΗΔ στη συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2021 9ΩΛΜ7ΛΗ-Ρ4Μ Έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2021 6ΦΖ17ΛΗ-6ΔΙ Απόφαση χρονικής παράτασης της διάρκειας της συνεδρίασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2021 6ΚΣΧ7ΛΗ-ΑΙΓ Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 35 _2021 ΩΚΦΛ7ΛΗ-22Β

Έγκριση κατάρτισης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 056/1, ΣΑΕΠ 056/2, ΣΑΕΠ 356/2 και ΣΑΕΠ 656/6 (σε περίπτωση παραπομπής από την Οικονομική Επιτροπή)

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2021 63Β17ΛΗ-ΣΕΘ Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 066, ΣΑΕΠ 366, ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 766,ΣΑΕΠ, ΣΑΕΠ 866, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΜΠ 366, ΣΑΜΠ 766 και ΣΑΜΠ 966 (σε περίπτωση παραπομπής από την Οικονομική Επιτροπή)
ΑΠΟΦΑΣΗ 37 _2021 ΡΒΓΡ7ΛΗ-Γ90 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2021 ΕΠ027ΛΗ-ΗΨΞ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2021 Ρ57Η7ΛΗ-1ΝΔ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2021 ΨΔ227ΛΗ-ΩΟ1 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2021 Ψ7017ΛΗ-ΖΕΑ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600004 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 42 _2021 Ω33Ω7ΛΗ-ΡΚΡ 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2021 ΩΞΜ17ΛΗ-ΟΘΜ Παραχώρηση δωρεάν, κατά χρήση οικοπέδου χώρου για την ανέγερση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2021 Ω1ΟΑ7ΛΗ-3Ι3 Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας & στο Γυμνάσιο -Λύκειο Μοσχοχωρίου Λαμίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2021 ΨΣ757ΛΗ-Ν54 1ο ψήφισμα «Για το Σχέδιο Νόμου περί εκλογής Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.» (Περιφερειακή Παράταξη «Στερεά… Υπεροχής»)
ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2021 60Ξ77ΛΗ-2ΔΑ 2ο ψήφισμα «Για το Σχέδιο Νόμου περί εκλογής Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.» (Περιφερειακή Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά»)
ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2021 ΨΓΖΣ7ΛΗ-ΧΝ6 3ο ψήφισμα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΡΙΔΗ.» (Περιφερειακή Παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»)
ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2021 6Ν517ΛΗ-ΦΦΧ 4ο ψήφισμα «Για την ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ!.» (Περιφερειακή Παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»)

 

Σχολιάστε