Ορθή Επανάληψη ως προς το θέμα 45ο ,αριθμός Πρακτικού 16 της συνεδρίασης της 16-6-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο