44η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Aπόσπασμα Πρακτικού 44 Θέμα 10

Απόσπασμα Πρακτικού 44

Ορθή Επανάληψη αποσπάσματος πρακτικού 44/1-12-2020 – θέμα 34ο

Απόσπασμα πρακτικού 44/01-12-2020-Ορθή Επανάληψη Θέμα 34-Β Σκέλος Εισήγησης

Απόσπασμα πρακτικού 44/01-12-2020-Θέμα 36ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ