42η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Απόσπασμα πρακτικού 42/17-11-2020 – Θέμα 11ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόσπασμα πρακτικού 42/17-11-2020-Ορθή Επανάληψη Θέμα 38

Απόσπασμα πρακτικού 42/17-11-2020-Ορθή Επανάληψη (2) Θέμα 38