Τέσσερις (4) θέσεις πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές Τ.Ε.Ι. από την Π.Ε. Ευρυτανίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας προσφέρει τέσσερις (4) θέσεις πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές
Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική
τους άσκηση στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας σε δύο περιόδους (εξάμηνα) α)
από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Μαρτίου και β) από 1 Απριλίου έως και 31 Σεπτεμβρίου. Για την υποβολή
αίτησης καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας- Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας
Αλεξάνδρα Γαΐλα, Ιωάννης Παρούτσας, Τηλέφωνο: 2237350729- 2237350718
∆ιεύθ. Ηλ. Ταχ.: a.gaila@evrytania.gr, i.paroutsas@evrytania.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε