3η τροποποίηση της υπ. αριθμ. (οικ.) 19913/50/28-01-2020 Απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στις Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».

3η ΤΡΟΠ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠ. 4.1 - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Σχολιάστε