3η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1317/03-08-2015 (Α.Δ.Α. 7ΘΝ67ΛΗ-42Ι) Απόφασης Υπαγωγής σε ΠΠΔ Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΟΠΟΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε» στη θέση «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΑ», Δήμου Λοκρών, Δ.Ε. Οπουντίων, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, -όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αποφάσεις Α.Δ.Α. ΩΞΓΤ7ΛΗ-ΨΩΧ, ΨΔ587ΛΗ-Γ04 -ως προς τον τύπο της ανεμογεννήτριας, του τμήματος της γραμμής διασύνδεσης και του εμβαδού του γηπέδου εγκατάστασης

ΨΡ5Ο7ΛΗ-Β3Ι