3η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021(18-03-2021)

3η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Π.Σ. 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2021 6Ε2Κ7ΛΗ-Ν7Κ 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2021 Ω81Ε7ΛΗ-3ΒΡ Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021

Σχολιάστε