36η Συνεδρίαση 2022 – (22-09-2022)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτο Θέμα ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας

Εισήγηση Προγρ. Σύμβασης ΕΕΕΚ_Χαλκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 737-ΘΕΜΑ 21

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1315_2022 ΑΔΑ: 6ΕΔ17ΛΗ-Θ3Β

ΘΕΜΑ 1ο: Α.Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αριθμ. 737/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΜΖ7ΛΗ-ΨΞΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από τις προσθήκες και αλλαγές στο σώμα του σχεδίου της Π.Σ. που προέκυψαν μετά το νομικό έλεγχό της από το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Χαλκιδέων, για το ενταγμένο στη ΣΑ ΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021 πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.